Voordelen van carbon/PEEK implantaten binnen de wervelkolomchirurgie: een online introductie

Nancy Lamerigts, 11-05-2022

Voordelen van carbon/PEEK implantaten binnen de wervelkolomchirurgie: een online introductie

Door de ontwikkeling van radiotherapeutische behandelmogelijkheden als stereotactisch bestralen en protontherapie stijgt de vraag naar niet metallische implantaten. Metallische implantaten beperken de behandelmogelijkheden bij deze vormen van radiotherapie. Het gevolg hiervan is dat behandelaar gelimiteerd wordt in beschikbare behandelmogelijkheden waardoor de patiënt niet de optimale behandeling ontvangt. Met oog op de toenemende spinale metastasezorg organiseert InSpine 3 evenementen met betrekking tot het verbeteren van deze zorg.

Het eerste evenement vindt plaats op 24 mei in de vorm van een online seminar. Icotec, de specialist in de productie van carbon/peek implantaten, geeft hier een verdiepend inzicht in het materiaal en de voordelen hiervan.

Dit seminar is bedoeld voor alle chirurgen en radiotherapeuten die in aanraking komen met spinale metastasechirurgie.

Wat: online seminar door expert Icotec

Wanneer: 24 mei van 19-20 uur

Waarom: Een verdiepende introductie in de voordelen van carbon/peek implantaten in spinale metastasechirurgie

Klik hier voor PDF Icotec Webinar Invitation 24-05-2022

Nancy Lamerigts, 15-03-2022

Global Endoscopic Spine Days 4-7 Mei 2022

De Global Endoscopic Spine Days van dit jaar zullen van 4 tot 7 mei on-site en online plaatsvinden in Herne/Essen, Duitsland.

Het hoogtepunt van dit evenement is het eendaagse internationale symposium waarvoor alle wervelkolomexperts zijn uitnodigd die geïnteresseerd zijn in endoscopische wervelkolomchirurgie.

Onder de wetenschappelijke leiding van Dr. S. Ruetten en Dr. M. Komp zullen de nieuwste ontwikkelingen en standaarden op het gebied van volledige endoscopische wervelkolomchirurgie worden gepresenteerd en bediscussieerd. Neem deel en leer hoe deze technieken de toekomst van wervelkolomchirurgie zullen veranderen.

Deelnemen kan op 6 mei online of ter plaatse.

Klik hier om te registreren
Nancy Lamerigts, 08-03-2022

Radiolucente carbon versterkte pedikel schroeven hebben grote voordelen in spinale tumorbehandeling

Bij de chirurgische behandeling van spinale tumoren is regelmatig spinale instrumentatie met pedikelschroeven noodzakelijk. De meeste moderne pedikelschroeven zijn gemaakt van een titaniumlegering, wat gepaard gaat met artefacten op postoperatieve beeldvorming zoals computertomografie en magnetische resonantiebeeldvorming. Deze artefacten belemmeren de planning en uitvoering van de bestralingsbehandeling en de follow-up-beeldvorming.

De BlackArmour-pedikelschroeven (koolstofvezel versterkte polyetheretherketon (CFRP)) van icotec verminderen beeldartefacten op CT en/of MRI. Daardoor zijn ze een waardevolle en haalbare optie voor spinale instrumentatie bij patiënten met spinale tumoren waar postoperatieve beeldvorming en bestralingstherapieplanning noodzakelijk zijn en mogelijk cruciaal zijn voor de langetermijnresultaten en de algehele overleving.

De klinische relevantie van deze implantaten is in diverse publicaties onderbouwd

Meer over BlackArmour pedikel schroeven

 

Ringel et al. 2017 Radiolucent PEEK pedicle screws
Nancy Lamerigts, 21-01-2022

Wat wil de patiënt met rugpijn?

Recent is er een klinische studie gepubliceerd in The Spine Journal die heeft onderzocht wat patiënten met rugpijn belangrijk vinden versus de veronderstellingen van hun behandelend arts.

Uitgangspunt van de studie was dat lage rugpijn moeilijk te diagnosticeren kan zijn, waardoor patiënten gefrustreerd en verward achter kunnen blijven na een medisch consult. Om die frustratie beter te begrijpen werd in kaart gebracht wat de redenen van patiënten met rugpijn zijn om een consult aan te vragen en dit te vergelijken met de veronderstellingen van geconsulteerde artsen waarom deze patiënten zorg vragen.

Dit werd onderzocht middels een prospectieve enquête studie in twee academische wervelkolomcentra, waar 419 patiënten met rugpijn en 198 artsen vrijwillig aan hebben deelgenomen. In deze enquête werd aan patiënten gevraagd om een score te geven aan de volgende items: (schaalverdeling 0 “niet belangrijk” tot 4 “extreem belangrijk”): verbetering van het pijnniveau, verbetering van het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, uitleg over de oorzaak van uw probleem, grondig lichamelijk onderzoek, diagnostisch onderzoek, medicatie, fysiotherapie, operatie. Aan de geconsulteerde artsen werd gevraagd om elk van deze punten te beoordelen “met betrekking tot het belang voor uw patiënten”.

Patiënten gaven aan dat de volgende items de belangrijkste waren (gemiddelde waarden): verklaring van de oorzaak van uw probleem (3.27), verbetering van de pijn (3.48) en verbetering van het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren (3.31). Patiënten gaven de laagste scores aan operatie (1,07) en medicatie (1,89). In het vergelijken van de gemiddelde waarden van scores van patiënten en scores van artsen waren er voor bepaalde items significante verschillen. In het bijzonder onderschatten artsen het belang van een verklaring van de oorzaak van het probleem (2,78-0,119 vs. 3,28-0,098, 95% BI) en werden diagnostische tests overgewaardeerd (2,64-0,120 vs. 2,30-0,147, 95% BI), evenals medicatie (2,38-0,118 vs. 1,89-0,143, 95% BI) en chirurgie (1,60-0,126 vs. 1,07-0,140, ​​95% BI).

De conclusie van de studie is dat patiënten niet zoveel belang hechten aan diagnostische tests, medicijnen en chirurgisch ingrijpen als de artsen veronderstelden. Artsen begrijpen dat rugpijnpatiënten verbetering willen in zowel pijn als functie, maar ze onderschatten het belang van een uitleg en verklaring voor de pijn.

What does the patient with back pain want? A comparison of patient preferences and physician assumptions. Matthew Smuck, Kevin Barrette, Agnes Martinez-Itha, Geoffrey Sultana, Patricia Zheng. The Spine Journal 22 (2022) 207−213

Nancy Lamerigts, 16-11-2021

Hoe start je met endoscopische wervelkolomchirurgie in een Nederlandse setting?

Op 23 September j.l werd het eerste online Nederlandse Symposium over volledig endoscopische wervelkolom chirurgie gehouden. Naast informatie over de technische ontwikkelingen en mogelijkheden, presenteerde Shukri Demir zijn ervaring met de implementatie van deze behandelmethode in het Martini ziekenhuis. Een samenvatting van zijn presentatie is hieronder na te lezen.

Endoscopie in het Martini ziekenhuis

Dr. Shukri Demir, sinds 2014 als neurochirurg verbonden aan het Martini ziekenhuis in Groningen, heeft in het verleden in Duitse klinieken ervaring opgedaan met de volledig endoscopische transforaminale en interlaminaire wervelkolomoperaties. Het traject om volledig endoscopische operaties aan te kunnen bieden binnen het Martini ziekenhuis heeft ongeveer 4 jaar in beslag genomen. In deze periode zijn er weliswaar endoscopie dagen georganiseerd in het ziekenhuis, maar was er tot voorkort geen continuïteit in deze behandelmethode binnen het Martini ziekenhuis. Sinds een aantal maanden behoren de endoscopische behandelingen van lumbale hernia’s en stenosen tot het standaardpakket en heeft inmiddels ook de eerste cervicale endoscopische ingreep plaatsgevonden.

“De belangrijkste reden om voor endoscopische wervelkolomchirurgie te kiezen is dat ik toch verschil zie tussen patiënten die endoscopisch en microchirurgisch zijn geopereerd. Als je naar de literatuur kijkt vind je minder rugpijn en een sneller herstel van patiënten. Dit is wat ik in praktijk ook zie. Na 2 uur zitten veel patiënten al op de rand van het bed en kunnen vaak al dezelfde dag naar huis. Dit geeft toch wel de meeste bevrediging”, aldus Shukri Demir.

Ontwikkelingen door de decennia

De ontwikkeling van endoscopische chirurgie startte in de jaren 60, 70 en 80 met het verlagen van de intradiscale druk. Kambin ontwikkelde in de jaren 90 in de slipstream van de arthroscopie, de spinale methode verder richting de transforaminale sequester verwijdering. Het zijn de verdiensten van Yueng, Hoogland en Ruetten, die vanaf 2000 de transforaminale en interlaminaire endoscopische technieken verder verfijnd en veiliger gemaakt hebben waardoor er ook een groter indicatiegebied ontstond.  Het is met name de scherpe hoge resolutie beeldvorming met groot 4K scherm, het continue spoelen via een (zelf)regulerend zuig-irrigatiesysteem, de nauwkeurige coagulatie en het specifieke instrumentarium exact toegespitst op de indicatie en toegangsweg, die de weg hebben bereid voor een veiligere en snellere ingreep en een bredere indicatiestelling. Momenteel zijn er drie verschillende benaderingen (transforaminale, interlaminaire en extraforaminale toegang) die samen met de technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd hebben dat de endoscopische wervelkolomchirurgie een enorme vlucht heeft genomen in verschillende Europese landen, waaronder Duitsland als ook in verschillende landen in Azië. Nederland heeft in het aanbieden van de volledig endoscopische wervelkolomchirurgie nog een inhaalslag te maken.

Klik hier voor meer informatie over RIWOspine volledig endoscopische chirurgie

Toepassingen

Tegenwoordig wordt de volledig endoscopische methode toepast bij lumbale HNP’s, lumbale stenose en recessusstenose, thoracale en cervicale HNP’s, synoviale cystes en decompressies bij metastasen. Endoscopische wervelkolomchirurgie heeft betere (in ieder geval geen slechtere) klinische resultaten vergeleken met de standaard microscopische techniek. Patiënten met obesitas zijn geen contra-indicatie, integendeel. Het is daadwerkelijk het minst invasief met een kleine huidincisie van 6-7 mm (zonder spierretractie) in vergelijking met de 20-25 mm incisie bij de microscopische methode. Verder zijn er minder complicaties (dura letsels, wondproblemen of infecties). Wereldwijd is er enorme toename in de toepassing van endoscopische wervelkolomchirurgie en dan met name in Azië, waaronder Zuid-Korea, Thailand en Japan. De wetenschappelijke literatuur is in hoge mate afkomstig uit deze landen.

Implementatie

Om de beslissing te nemen om endoscopische wervelkolomchirurgie te introduceren binnen het ziekenhuis is het belangrijk te realiseren dat de methode voordelen moet opleveren ten opzichte van de ‘oude’ techniek door een betere resultaat, minder complicaties, een betere patiënt tevredenheid, minder kosten en een kortere opnameduur. Verder moet het uiteraard ook breed toepasbaar zijn en daarmee geschikt voor meerdere indicaties en financieel haalbaar en rendabel zijn. Bij het opstarten moeten er een aantal zaken duidelijk zijn. Allereerst moeten jouw collega’s overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de volledig endoscopische techniek, met name omdat in de beginperiode er een dalende productie kan zijn tijdends de leercurve. Verder kunnen er ook meer complicaties optreden tijdens de leercurve, wat financiële implicaties kan hebben. Ten tweede zal het ziekenhuis moeten investeren in deze nieuwe techniek en daarmee zijn meerdere schijven betrokken. Ten derde is toegewijd personeel nodig op de OK. Ten vierde moet de leercurve, welke een essentieel onderdeel is in het begin van het implementatietraject, niet onderschat worden. Het goed doorlopen van de leercurve is bepalend voor het uiteindelijke succes.

Omvang van leercurve

Ten aanzien van de leercurve van endoscopische ingrepen is het moeilijk een algemene uitspraak te doen. Waar wordt naar gekeken, hoe geëvalueerd, waarmee vergeleken?  De resultaten gerelateerd aan VAS of ODI, operatietijd, complicaties, welke indicaties, niveau? Worden alle endoscopische ingrepen bij elkaar genomen of gestratificeerd naar niveau en toegangsweg? Er is een groot verschil tussen een interlaminaire endoscopische ingreep lumbaal of cervicaal. Ook de afwijking, een hernia of een stenose, speelt een rol in de moeilijkheidsgraad van de ingreep. Uiteraard speelt de handigheid van de operateur ook een rol in de leercurve. De leercurve van een microchirurgische discectomie is relatief kort met 10-15 casussen als omslagpunt. Het is ook een onderdeel van de opleiding. De transforaminale benadering is weer wat lastiger wat betreft leercurve, met een omslagpunt tussen de 17 en 33 casussen, met name door de andere anatomie. Na correcte plaatsing van naald en werkschacht is het vervolg niet meer heel complex wat betreft instrumenten. De interlaminaire benadering is complexer, maar dit heeft niet te maken met de anatomie. Het heeft alleen te maken met de vaardigheid in het gebruik van de endoscoop. De linkerhand wordt meer gebruikt en de oog-hand coördinatie en visuele terugkoppeling van het scherm moeten op elkaar worden afgestemd. Ook het gebruik van de shaver is een significant onderdeel van de leercurve. Gemiddeld is het omslagpunt in de leercurve van deze techniek tussen de 37 en 58 casussen.De leercurve van 30-50 casussen is met name gerelateerd aan stenose behandelingen en minder aan HNP’s.

Doorlopen van de leercurve

Bij voorkeur wordt aangevangen met de lumbale HNP’s L5S1 middels de interlaminaire toegang. Het interlaminaire venster is groot, boren is niet noodzakelijk en de operatie kan onder goede visuele controle worden uitgevoerd. In tweede instantie kan worden uitgebreid naar de lumbale recessusstenose. Het verschil is de beperkte toepassing van de safe-shaver. Door de interlaminaire toegang kan een heel spectrum aan behandelingen worden aangeboden; deze toegang is niet zo beperkt als de transforaminale benadering, die altijd een extra techniek blijft naast de bestaande techniek. Vervolgens kunnen de indicaties worden uitgebreid met de HNP’s van L1-L5, waarbij meestal de shaver in beperkte mate gebruikt moet worden om de hernia te verwijderen. In een later stadium komen de spinale stenose indicaties. De reden is dat er ervaring moet zijn in het uitgebreide gebruik van de shaver, met name om over-de-top te gaan. Als laatste de cervicale posterieure foraminotomie. Deze is niet zozeer technisch heel moeilijk, maar het is met name als in deze regio een complicatie optreedt, dit grote consequenties heeft.

Plan van aanpak

Er wordt geadviseerd om eerst te starten met cursussen en workshops en bij het beheersen van de theorie en handvaardigheid in cadaver-sessies vervolgens klinieken te bezoeken. De cadaver-trainingen zijn zeer geschikt voor het leren van de procedure en tips en tricks. Tijdens intercollegiale kliniekbezoeken wordt duidelijk hoe alles in de praktijk wordt toegepast, ook in het kader van de workflow. Dit kan momenteel in Duitsland, maar binnenkort ook in Groningen. Een volgende stap is het opstellen van een business case, om de financiële implicaties voor het ziekenhuis en de vakgroep in kaart te brengen. Bij de daadwerkelijke start is het van belang om met simpele casussen te beginnen en vervolgens stapsgewijs uit te breiden. Uiteraard zal de intensieve intercollegiale begeleiding in de startfase bijdragen tot het versneld doorlopen van de leercurve.

Klik hier voor meer informatie over het RIWOspine trainingsprogramma 

Financiële implicaties

De financiering is een belangrijk aspect van de introductie van de volledig endoscopische chirurgie binnen het ziekenhuis. Door dit aspect wordt vaak vertraging opgelopen. Op basis van de huidige operatietechniek die al jaren wordt toegepast zijn investeringen gedaan in microscopen en operatiesets. De resultaten zijn goed, geen problemen met lumbale hernia en stenose operaties en dan kan het lastig zijn om het ziekenhuis te overtuigen van een investering. Maar er is veel winst te behalen voor het ziekenhuis, de chirurg en de patiënt. Allereerst is het een kwaliteitsslag, met voordeel voor de patiënten. Ten tweede is er een financieel voordeel te behalen doordat een deel van de patiënten kan worden geopereerd onder locale analgo-sedatie. Hierdoor is dag opname mogelijk en komt er meer ruimte op de OK vrij. Door kortere ziekenhuisopnames worden minder kosten gemaakt (kan tot 40% kostenreductie leiden). Uiteindelijk zullen na doorlopen van de leercurve ook de OK tijden verkorten met zelfs een verkorting van de bestaande procedure duur, wat ook weer een kostenbesparing met zich meebrengt.

Nancy Lamerigts, 16-11-2021

2e Nederlandse Symposium: Interlaminaire benadering

Op woensdag 17 November om 19:00 uur zal het tweede Nederlandse online symposium over volledige endoscopische wervelkolomchirurgie plaatsvinden met als onderwerp: Interlaminaire benadering.

Dr. Shukri Demir, de eerste RIWO gebruiker in Nederland en neurochirurg in het Martini Ziekenhuis Groningen zal de basiskennis presenteren. Vanuit RIWOSpine zal dr. Ali Güven Yörükglu een live demonstratie geven van de interlaminaire techniek op een cadaver. Er is uiteraard voldoende ruimte ingepland voor vragen en discussie.

21223 Flyer_Nov-Jan_Dutch

Meld je aan door een mail te sturen naar laurens@inspine.nl

Nancy Lamerigts, 20-10-2021

Martini Ziekenhuis loopt landelijk voorop in de nieuwe endoscopische wervelkolomtechniek

Het Martini Ziekenhuis is afgelopen week als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met endoscopische nekoperaties. Patiënten met een nekhernia kunnen bij het Martini Ziekenhuis voortaan geholpen worden met een minimaal invasieve operatie. De behandeling is minder ingrijpend voor patiënt en patiënten herstellen veel sneller van de operatie.

Bij een operatie voor een nekhernia wordt vaak een tussenwervelschijf vervangen of nekspieren losgemaakt. Dit is nogal ingrijpend. Met de nieuwe techniek zijn we in staat om de operatie via een zeer kleine snede van 6mm met een endoscoop via de nek uit te voeren. Deze techniek wordt in het buitenland  al wel beoefend en nu voor het eerst in Nederland. In 2020 is in het Martini ziekenhuis ook al gestart met de behandeling van wervelkolomvernauwingen met behulp van een endoscoop. Hier is inmiddels al veel ervaring in opgedaan waardoor deze al in de routinematige planning is opgenomen.

Teamwerk
Neurochirurg Shukri Demir legt uit hoe het werkt: ‘met behulp van een kijkinstrument, de endoscoop, wordt de hernia in beeld gebracht en met geavanceerde instrumenten vrij gelegd en verwijderd. Door de technische ontwikkeling van de instrumenten is het nu mogelijk om heel precies te werken. Daarnaast is een goed ingewerkt en gemotiveerd team ontzettend belangrijk. Dat hebben we gelukkig in het Martini Ziekenhuis. Deze nieuwe techniek heeft veel voordelen:  zo hebben de meeste patienten na de operatie minder pijn, is de herstelperiode korter en is de kans op schade aan de spieren en weefsel en eventuele infecties kleiner. Ik maak graag gebruik van innovaties om de patiëntenzorg te optimaliseren’ ,stelt Shukri Demir. ‘Dat is waar ik het voor doe!’

Kik hier voor informatie over volledig endoscopische chirurgie

De toekomst
De neurochirurgen in het Martini Ziekenhuis werken al langere tijd om deze innovatieve endoscopische operatietechnieken zich eigen te maken en in Nederland uit te rollen. De bedoeling is om steeds meer wervelkolomaandoeningen endoscopisch uit te voeren om de genoemde voordelen te kunnen benutten.  Shukri Demir: ‘Het plan is om in de nabije toekomst een opleidingscentrum in het Martini Ziekenhuis te starten waar we de kennis en vaardigheden graag delen met andere wervelkolomchirurgen in Nederland. Daarnaast heeft de vakgroep neurochirurgie als doel om door middel van samenwerkingen met vooruitstrevende ziekenhuizen de implementatie van deze technieken te begeleiden en haar ervaringen op dat gebied te delen.’

Nancy Lamerigts, 30-09-2021

Neurochirurgen in het OLVG opereren rug hernia’s via volledig endoscopische methode

Het OLVG heeft als topklinisch ziekenhuis al vele jaren een grote expertise in de wervelkolomchirurgie. De vakgroep neurochirurgie is altijd in ontwikkeling om de meest adequate operatietechniek en zorg aan te bieden en waar mogelijk om op de minst invasieve wijze aan de rug of nek te opereren. Afgelopen week heeft een toegewijd team, waaronder de neurochirurgen van het OLVG, dr. Gert Joan Bouma, drs. Michiel Lequin en drs. Ricardo Feller en de OK-team specialisten Tanja van Hees en Magda van der Vlugt de volledig endoscopische wervelkolom chirurgie binnen het OLVG geïntroduceerd.

Beste zicht, minste schade, snelste herstel

Op dit moment is met de endoscoop de minst invasieve behandeling van een hernia en stenose van de onderrug en nek mogelijk. De voordelen van het gebruik van volledig endoscopische chirurgie voor bepaalde wervelkolomaandoeningen zijn dat de stabiliserende structuren – ligamenten, spieren, bot – vrijwel onaangetast blijven tijdens de operatie. Er is een minimaal risico op infectie, minder littekenweefsel, minder wond- en spierpijn en daarmee een snellere terugkeer in het dagelijkse leven.

“Door het gebruik van de endoscoop met de geïntegreerde innovatieve instrumenten en een continue helder en scherp zicht op het operatiegebied via het 4K scherm ben ik in staat om zeer nauwkeurig de oorzaak van de zenuwbeklemming aan te pakken. Dit gecombineerd met kleinst mogelijke incisie en afwezigheid van spierschade maakt dat de patiënt meestal binnen enkele uren zonder beenpijn weer mobiel is”, aldus dr. Bouma.

Voorlopers in endoscopische behandelingen

Binnen Nederland is de endoscopische behandeling van rug aandoeningen in opkomst en de neurochirurgen van het OLVG mogen dan ook met recht als voorlopers worden gezien met de implementatie van deze behandelmethode. “Het is spectaculair om de minst invasieve chirurgie te kunnen bieden met het grootste onmiddellijke voordeel voor de patiënt,” zei Bouma. “De reden waarom ik enthousiast de procedure geïntroduceerd heb binnen het OLVG, is omdat ik patiënten met de endoscopische operatie dezelfde voordelen kan bieden als een meer invasieve procedure, maar wel met een kleinere incisie, minder postoperatieve pijnklachten en minder kans op complicaties. Door de korte opnameduur, minder kans op complicaties en sneller herstel van de patiënt zit er ook een economisch voordeel aan deze behandeling, wat uiteraard in de huidige tijd een belangrijke parameter is”. Dr. Gert Joan Bouma en collega’s hebben bijzondere expertise in de wervelkolomchirurgie en voor deze operatietechniek heeft het OLVG een regio overstijgende functie.

Nancy Lamerigts, 14-09-2021

Eerste Nederlandse online RIWO symposium 23 september a.s.

Op donderdag 23 september om 19:30 uur zal het eerste Nederlandse online symposium over volledige endoscopische wervelkolomchirurgie plaatsvinden. Vanuit RIWOSpine zal dr. Ali Güven Yörükglu een overzicht geven over het concept van volledig endoscopische wervelkolomchirurgie. De Nederlandse bijdrage wordt verzorgd door dr. Shukri Demir, de eerste RIWO gebruiker in Nederland en neurochirurg in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij geeft een inzicht wat erbij komt kijken om deze techniek in een bestaande praktijk te implementeren.

Meld je aan door een mail te sturen naar laurens@inspine.nl

PDF Programma NL RIWOSpine Symposium

 

Nancy Lamerigts, 08-09-2021

Toepassing van SpineJack in type A2, A3 en A4 thoracolumbale fracturen

Compressieletsels van de thoracolumbale wervelkolom zonder neurologische stoornis worden gewoonlijk behandeld met minimaal invasieve procedures. Intravertebrale implantaten die kunnen expanderen, vertegenwoordigen een alternatieve behandelstrategie bij fracturen met weinig dislocatie van de fragmenten.

In deze retrospectieve case serie werden patiënten geincludeerd met A2-, A3- en A4-fracturen van het T10-L2-wervelsegment zonder neurologische stoornis die werden behandeld met het SpineJack implantaat. Patiënten hadden een fractuuropening van >2 mm, vertebra plana, pedikelruptuur, pedikeldiameter <6 mm, wervelkanaalaantasting ≥50% en een spreiding van het wervellichaam > 30%. Patiënten met pathologische/osteoporotische fracturen werden uitgesloten van de studie. Demografische en fractuurgerelateerde gegevens werden beoordeeld samen met wervelkyfosecorrectie, wervelhoogteherstel/verlies van correctie en uiteindelijke kyfose. Data (mRS, ODI, VAS, SWPS en EQ-5D) werden verzameld waren op 1, 6 en 12 maanden na de operatie.

In totaal werden 57 patiënten in de studie opgenomen. Patiënten ouder dan 60 jaar rapporteerden een slechtere kyfosecorrectie (<4°) met meer postoperatieve complicaties. De wervelplasticiteit bij jongere patiënten, fragmentatiegerelateerde grotere remodellering bij A3/A4-fracturen en behandelingen binnen 7 dagen na trauma resulteerden in een superieure wigcorrecties en significant betere EQ-5D en mRS scores. Cementlekkage had geen invloed op de functionele uitkomst, terwijl het vrouwelijk geslacht en de ASA-score van 3-4 geassocieerd waren met slechtere ODI en VAS follow up uitkomsten. Hoewel fractuurkenmerken en radiologische uitkomst de klinische uitkomst niet negatief beïnvloedden, was een A2-fractuur een risicofactor voor complicaties, waardoor zowel de functionele als de radiologische uitkomst indirect in gevaar kwam.

Met een spreiding van <30% is de SpineJack een alternatief voor minimaal invasieve fixaties voor de behandeling van A3/A4 thoracolumbale fracturen, waardoor gezonde bewegingssegmenten bij jongere patiënten behouden blijven en een ultraconservatieve procedure wordt geboden voor oudere en kwetsbare patiënten

Lofrese G, Ricciardi L, De Bonis P, et al Use of the SpineJack direct reduction for treating type A2, A3 and A4 fractures of the thoracolumbar spine: a retrospective case series Journal of NeuroInterventional Surgery Published Online First: 25 August 2021. doi: 10.1136/neurintsurg-2021-017682

SpineJack in A2 A3 en A4 thoracolumbale fracturen

Meer nieuws.