Een gefundeerd gesprek: wat willen patiënten na de operatie verbeterd zien en wat kunnen ze verwachten?

Nancy Lamerigts, 17-09-2020

Een gefundeerd gesprek: wat willen patiënten na de operatie verbeterd zien en wat kunnen ze verwachten?

Oudere patiënten die een grote rugoperatie moeten ondergaan vanwege een deformiteit van hun wervelkolom, hebben veel denkbeelden in hun hoofd over hoe hun leven er postoperatief uit zou kunnen zien. En ze brengen deze denkbeelden mee naar de spreekkamer van de wervelkolomchirurg. De chirurg wordt gevraagd om te adviseren over verwachte verbeteringen na de interventie, maar aangezien de spinale deformiteiten patientengroep nogal divers is, wat betreft uitgebreidheid van de pathologie en comorbiditeiten, is ook de verwachte verbetering op diverse gezondheidsgebieden uiteenlopend.

Een nieuwe analyse van de International Spine Study Group adult spinal deformity database (ASD) heeft postoperatieve verbeteringen gekwantificeerd voor wat betreft pijn, zelfbeeld, fysiek en sociaal functioneren en mentale gezondheid voor de diverse typen van spinale deformiteiten.

Chirurgisch behandelde ASD-patiënten (≥4 niveaus gefuseerd) prospectief opgenomen in een multicenter database met een minimale follow-up van 2 jaar, werden gecategoriseerd in ASD-types volgens de Scoliosis Research Society-Schwab ASD-classificatie (THORACIC, LUMBAR, DOUBLE, SAGITTAL, MIXED). Demografische, radiologische, operatieve en door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (NRS rug- en beenpijn, SRS-22r, SF-36) werden geëvalueerd. Preoperatieve en de laatste postoperatieve waarden voor pijn, fysiek en sociaal functioneren, mentale gezondheid en zelfbeeld werden geëvalueerd en verbeteringen in elk domein werden gekwantificeerd en vergeleken met generatieve normatieve waarden.

359 van de 564 patiënten die in aanmerking kwamen voor onderzoek (gemiddelde leeftijd 57,9 jaar, gemiddelde scoliose 43,4 °, gemiddelde SVA 63,3 mm, gemiddelde 11,7 niveaus gefuseerd) hadden ≥ 2 jaar follow-up. Domeinverbeteringen voor de gehele ASD-populatie waren 45,1% voor rugpijn, 41,3% voor beenpijn, 27,1% voor lichamelijk functioneren, 35,9% voor sociaal functioneren, 62,0% voor zelfbeeld en 22,6% voor geestelijke gezondheid (P <0,05). LUMBAR, SAGITTAL en MIXED hadden de grootste verbeteringen in pijn en functie, terwijl THORACIC en DOUBLE de grootste verbeteringen in zelfbeeld hadden. Het zelfbeeld was het preoperatieve domein met de meeste impact en vertoonde de grootste postoperatieve verbetering voor alle ASD-typen.

Uit de studie kwam ook naar voren dat 90% van de volwassen patiënten met spinale deformiteiten (alle vormen) twee standaarddeviaties afweken van de waarden van de normale populatie voor wat betreft zelfbeeld, pijn en fysiek functioneren. Naast statistische significantie is, dit ook klinisch van vitaal belang, omdat het aantoont welke dramatische impact ASD kan hebben op getroffen patiënten.

Op basis van dit onderzoek kan de chirurg dus tegen een ASD-patiënt te zeggen: ‘Een operatie zal uw pijn waarschijnlijk met ongeveer 50% verminderen en uw zelfbeeld met ongeveer 60-70% verbeteren’. Als een patiënt een correctieoperatie voor de vervorming van zijn/haar wervelkolom wil alleen voor een verbetering van de geestelijke gezondheid, dan kan de chirurg aangeven dat deze verbetering slechts ongeveer 25% zal zijn.

Deze studie levert wervelkolomchirurgen waardevolle informatie op en biedt een kans op educatie en managen van een eerlijk verwachtingspatroon in het begeleidingsproces van deze (steeds groter wordende) groep patiënten. ”

Counseling Guidelines for Anticipated Postsurgical Improvements in Pain, Function, Mental Health, and Self-image for Different Types of Adult Spinal Deformity. Line B, et al. Spine 2020 Aug 15;45(16):1118-1127.

Nancy Lamerigts, 10-08-2020

Minder complicaties met endoscopische lumbale discectomie

In een recent systematisch review en meta-analysis, uitgevoerd door een researchgroep uit Australie en gepubliceerd in de European Spine Journal, zijn de complicatie cijfers van verschillende discectomie technieken vergeleken.

Studies werden geselecteerd, die een vergelijking aangaven tussen één van de minimaal invasieve chirurgische technieken (micro-endoscopische discectomie (MED), percutane endoscopische lumbale discectomie (PELD), percutane laser disc decompressie (PLDD)),  de tubulaire discectomie (vergelijkingsgroep) en/of de open discectomie/microdiscectomie (OD/MD) (controle groep) voor symptomatische lumbale discus hernia (LDH) patiënten.

De primaire uitkomstmaat was een algemene classificatie van complicaties en gemodificeerde Clavien-Dindo classificatie schema’s. De algemene classificatie werd onderverdeeld in intra-operatieve en post-operatieve complicaties, waarbij de algemene intraoperatieve complicaties mortaliteit, trombose en hepatitis includeerden. Intra-operatieve specifieke complicaties waren durotomie, bloeding, zenuwwortelletsel en chirurgisch foutief handelen. Post-operatieve algemene complicaties waren urineweginfectie, mictiestoornissen (katheter noodzakelijk), pulmonale complicaties en diepe veneuze trombose. Specifieke post-operatieve complicaties waren diepe of oppervlakkige infectie, hematoom, reherniatie, neurologische problemen (spierzwakte, veranderde sensitiviteit), huidproblemen en psychologische en coping problemen. Het MCDC schema omvatte 5 soorten complicaties: Type 1: normaal herstel zonder farmacologische behandeling; Type 2: farmacologische behandeling nodig; Type 3: invasieve interventie onder algemene anesthesie; Type 4: opname IC; Type 5: overlijden. De secundaire uitkomstmaat was het heroperatie percentage.

Voor meer informatie over RIWOspine volledig endoscopische lumbale chirurgie klik hier

De Meta-analyse van de RCT’s leverde complicatie percentages op die werden berekend op basis van de 17 RCT’s met in totaal 1967 patiënten (gemiddelde follow-up duur van 24,2 maanden). De algemene complicatie cijfers van OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomieën  (gepoold gemiddelde) waren respectievelijk 16,8%/16,1%, 21,2%, 5,8%, 8,4% en 25,8%. Het intra-operatieve complicatie percentage was respectievelijk 6.4%, 7.6%, 0.0%, 0.0%, en 8.1%, en de postoperatieve complicaties traden op in respectievelijk 10.2%, 10.4%, 6.6%, 8.4%, 16.5%. De incidentie van een durotomie werd gerapporteerd in 4.6% van OD/ MD, 6.8% van MED, 0.0% van PELD in in 6.5% van de tubulaire discectomieën. OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomie studies reporteerden een reherniatie percentage van respectievelijk 5.5%, 4.7%, 5.8%, 8.4%, en 7.3%.  Reoperatie percentage voor de technieken was respectievelijk 8.4%, 4.7%, 6.7%, 23.2%, en 11.7%.

De Meta-analyse van de cohort studies leverde complicatie percentages op die werden berekend op basis van 4945 patienten uit 20 cohort studies met een gemiddelde follow up van 19.9 maanden. Deze algemene complicatie cijfers van OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomieën  (gepoold gemiddelde) waren respectievelijk 7.6%, 6,2%, 9,1%, 3,5% en 11,6%. De incidentie van durotomie was 2,6% bij de OD/MD, 1,7% MED, 0,9% PELD, 0,0% PLDD en 7,9% bij patiënten met een tubulaire discectomie. OD/MD, MED, PELD, PLDD, en studies van tubulaire discectomieën rapporteerden reherniatiepercentages van respectievelijk 4,2%, 0,8%, 5,6%, 3,5% en 4,8%. Het reoperatie percentage bij de cohort studies was respectievelijk 5,5%, 0,8%, 9,4%, 3,2% en 3,7%.

De auteurs concluderen dat op basis van een vergelijking met OD/MD (gouden standaard), de resultaten van de meta-analyse (gepoolde data van de RCT en Cohort) suggereren dat voor de chirurgische behandeling van symptomatische lumbale discus hernia, PELD een lager risico heeft op overall complicaties en de patiënt minder kans heeft op de noodzaak tot conservatief ingrijpen (farmacologisch).

Klik hier voor abstract

Chen et al. Complication rates of different discectomy techniques for symptomatic lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. European Spine Journal (2020) 29:1752-1770.

Nancy Lamerigts, 16-06-2020

Snellere fusie cervicale wervelkolom met poreuze titanium cage

Afgelopen maart werden de 1-jaars resultaten van de EFFECT Trial gepubliceerd in The Spine Journal. De auteurs (Mark Arts, Bart Torensma en Jasper Wolfs) toonden aan dat bij de 3D geprinte cervicale cages sneller een toegenomen segmentale stabiliteit gemeten kon worden in vergelijking met de gouden standaard, PEEK met autograft. De 1-jaars resultaten van de twee groepen waren vergelijkbaar wat betreft klinische parameters en flexie-extensie röntgenfoto’s.

Klik voor link naar abstract
Nancy Lamerigts, 11-05-2020

De ‘voordeel-zone’ van volledig endoscopische wervelkolomchirurgie

In een overzichtelijk review beschrijven Hasan et al. de geschiedenis van endoscopische wervelkolomchirurgie. De huidige minimaal invasieve technieken en de beoordeling van de klinische resultaten worden beschreven en bediscussieerd in de context van een invasiviteit/complexiteits index.

Deze invasiviteit/complexiteits index is gevisualiseerd in een kwalitatieve grafiek, waaruit een ‘endoscopische voordeel zone’ kan worden gedesigneerd. Deze representeert het theoretische voordeel wat de endoscopische technieken hebben ten opzichte van de verschillende traditionele (MIS) chirurgische procedures.

Voor de wervelkolomchirurg die de ‘full-endoscopische wervelkolomchirurgie’ toepast is het gebruik van een endoscoop dé manier om gericht toegang te krijgen tot spinale pathologie. Het streven van deze techniek is om spierschade ten gevolge van langdurige retractie, overmatige botresectie en het strippen van zachte weefsels te voorkomen, waardoor er minder iatrogene instabiliteit ontstaat en er bij patiënten minder postoperatieve pijn en invaliditeit optreedt.

Endoscopische technieken hebben meer dan 30 jaar evolutie en innovatie gekend. Momenteel worden endoscopische technieken gebruikt voor het benaderen van pathologie in de cervicale, thoracale en lumbale wervelkolom. Naast de transforaminale benadering is in het kielzog van de tubulaire retractor systemen ook de interlaminaire endoscopische techniek in populariteit toegenomen. Niet in de laatste plaats vanwege de bekende anatomische route in combinatie met de significante verbeteringen van de optiek en technische mogelijkheden van de endoscopen.

Er is een groeiende hoeveelheid literatuur die niet alleen de werkzaamheid van deze diverse endoscopische procedures bevestigt, maar ook de voordelen onderstreept die deze procedures bieden met betrekking tot minder morbiditeit en beperktere complicaties.

Klik voor publicatie op link Hasan et al. 2019

Nancy Lamerigts, 17-04-2020

“Challenges and opportunities” NASS president reflects on COVID-19 and spine care

As the world’s healthcare communities continue to lead efforts to tackle the COVID-19 pandemic, non-essential procedures in a number of fields, including spine care, have been scaled back to preserve resources and protect patients. Speaking to Spinal News International, North American Spine Society (NASS) president William Sullivan (Vanderbilt University, Nashville, USA) reflects on the impact that the pandemic has had on the spine community to date, and what its lasting legacy could be.

“The COVID-19 outbreak has impacted everything in spine care, including pain procedures and surgery, but also everything in medicine,” Sullivan tells Spinal News International, commenting on the emotional, physical and economic toll that the virus has across the healthcare profession. The curtailment of elective surgeries in countries including the USA and more widely, has been well documented. However, …. click link to read the full article

Challenges and Opportunities COVID-19 and spine care
Nancy Lamerigts, 15-04-2020

Bone Scalpel kan complexe spinale procedures vereenvoudigen

De Bone Scalpel maakt het mogelijk om een deformiteiten correctie te doen door middel van precieze osteotomieën zonder veel bloedverlies, waarbij ook dura leasies voorkomen kunnen worden (indien de dura niet verkalkt is). In deze video worden een aantal complexe casussen getoond, waarin de waarde van de Bone Scalpel volledig tot zijn recht komt.

Complex Spine met BoneScalpel
Nancy Lamerigts, 30-03-2020

RIWOspine Alliance Live Webcast

The RIWOspine Alliance offers you excellent opportunities within the alliance network to improve your knowledge of full-endoscopic techniques for spine surgery.

The next live web cast will be at Tuesday, April 21th at 1 PM CET:

Full-endoscopic cervical foraminotomy & case presentation

To start the presentation please follow the link to get the Youtube Livestream which is integrated in the date / titel of the announcement.

Nancy Lamerigts, 25-03-2020

Web Symposium Full-endoscopic Surgery Lumbar Spine 28 maart 2020

Vergroot uw kennis van de full-endoscopische chirurgie van de lumbale wervelkolom door deelname aan dit interactieve web symposium, georganiseerd door RiwoSpine. Dit symposium vindt plaats zaterdag a.s. 28 maart van 10.00-14:00 uur. Deelname is gratis.

 

Live Symposium RiwoSpine
Nancy Lamerigts, 20-03-2020

Maatregelen binnen InSpine?

Wij hebben zorgvuldige maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Corona virus in te perken, waaronder het minimaliseren en scheiden van de teams en we nemen maximale veiligheidsmaatregelen als het gaat om OK assistentie.

Hoe staat het met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van InSpine?
We werken bij InSpine, waar mogelijk, op dit moment nog steeds zoveel als mogelijk vanuit huis. We hebben goede (online) overlegstructuren beschikbaar en zijn vanzelfsprekend voor vragen, aanvullende informatie en aanvragen van instrumentensets via de gebruikelijke kanalen bereikbaar.

De buitendienst werkt actief vanuit huis en staan klaar om op verzoek u veilig te assisteren. U kunt ons te allen tijde bellen of e-mailen om onze hulp te vragen of te overleggen over support.

Service en levering vanuit InSpine?
Wij hebben een bewuste strategie als het gaat om spreiding van risico’s en logistieke excellence. Gezien de spreiding van productie van de verschillende productlijnen over verschillende landen verwachten de normale levertermijn van onze producten aan te kunnen houden.

InSpine heeft speciaal voor deze situatie geïnvesteerd in een buffervoorraad in Schiedam en verwacht de orders zoals gebruikelijk te blijven uitleveren.

Gezien het belang van goede ondersteuning hebben we strikte regels op het gebied van training en scholing voor zorgprofessionals. We zullen waar nodig een online alternatief aanbieden en staan met veel enthousiasme klaar om u te ondersteunen.

Wij zijn diep in spine. Aan toewijding geen gebrek. Toewijding aan de mensen die onze producten gebruiken en toewijding aan steevast de beste willen zijn. De komende periode zullen we op een veilige, zorgvuldige en creatieve wijze invulling geven aan onze taak binnen de wervelkolomchirurgie.

Wij willen uw partner zijn en staan juist ook in deze tijden graag voor u klaar. Maximale betrokkenheid met gepaste afstand noemen we dat.

Het team van InSpine 010-2462626 info@inspine.nl

Nancy Lamerigts, 18-03-2020

Zbc’s: ‘Houd urgente electieve zorg overeind’

Medisch Contact Ilse Kleijne 17 maart 2020

Houd een deel van de electieve medische structuur overeind tijdens de coronacrisis. Dat bepleit brancheorganisatie van zbc’s ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Volgens ZKN is een deel van de zorg die zelfstandige behandelcentra leveren te urgent om te staken, en moet voorkomen worden dat er na de crisis lange wachttijden ontstaan.

ZKN is betrokken bij overleg vanuit het ministerie van VWS, met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over de vraag welke medische zorg wel en niet moet worden gecontinueerd, mede met het oog op schaarse beschermingsmaterialen en inzet van personeel bij de coronabestrijding. ZKN-woordvoerder Herman Nieuwenhuis zegt dat ziekenhuizen en zbc’s elkaar ‘op lokaal niveau’ steeds beter weten te vinden voor overleg hoe ze elkaar kunnen ondersteunen met materiaal en personeel. ‘Dat gaat heel collegiaal.’

Wel pleit ZKN ervoor dat de electieve zorg in zbc’s die urgent is, gewoon door kan blijven gaan. ‘Houd een infrastructuur voor die meest urgente planbare zorg overeind. Het gaat om zorg waar ook nog gewoon naar doorverwezen wordt op dit moment, die kun je niet stopzetten.’ Als voorbeeld noemt de ZKN-woordvoerder patiënten die voor hartproblemen worden ondersteund bij zbc’s, patiënten met maculadegeneratie en zware chronische pijnen. ‘Dat past niet in het plaatje van electieve zorg waarmee kan worden gestopt.’

Ook is het van belang om die zorg bij zbc’s overeind te houden nu ziekenhuizen zich meer en meer op patiënten die besmet zijn met SARS-CoV-2 richten, aldus Nieuwenhuis. ‘Je kunt wel alles nu dichtgooien. Maar je krijgt straks, na 6 april of langer daarna, toch een inhaalslag.’

Zbc’s concentreren zich volgens hem nu op de vraag wat die urgente zorg is. Er zit volgens hem veel verschil in de voortgang bij verschillende zbc’s. Er zijn klinieken die de deuren hebben gesloten omdat patiënten zelf afzeggen, of omdat personeel in ziekenhuizen wordt ingezet, of om personeel te beschermen tegen besmetting. Er zijn volgens de woordvoerder ook zbc’s die voorlopig ‘enkel een streep zetten door onverzekerde, niet-noodzakelijke’ behandelingen. ‘We zijn allemaal onderdeel van de puzzel. Corona is een probleem van ons allemaal.’