Nieuws.

Nancy Lamerigts, 26-08-2022

Endoscopische posterieure cervicale foraminotomie is óók een goede optie

Posterieure Cervicale Foraminotomie (PCF), al dan niet met discectomie, is een goede behandeloptie voor cervicale radiculopatie. In tegenstelling tot de Anterieure Cervicale Discectomie en Fusie (ACDF) behoeft PCF geen instrumentatie en blijft beweeglijkheid behouden. De reden dat PCF geen breed draagvlak heeft is dat deze methode geassocieerd is met spierspasme, nekpijn en bloedverlies ten gevolge van de open benadering. Maar door gebruik te maken van een endoscopische benadering kan een vergelijkbaar klinische resultaat behaald worden met minder postoperatieve nekpijn en met een kortere ziekenhuisopname.

Aan een endoscopische benadering van de posterieure cervicale wervelkolom zitten meerdere voordelen, waaronder behoud van de paraspinale weefsels. Maar specifiek de endoscopische techniek met optiek ‘die onder een hoek kan kijken’ maakt het mogelijk dat er dieper in de foraminale holte kan worden gekeken en een mediaal-naar-lateraal traject kan worden genomen alvorens verstoring te krijgen van de processus spinosus. Caudale ‘undercutting’ van het facet gewricht is mogelijk, met significante vergroting van de foraminale toegang zonder dat er postopereratieve segmentale hypermobiliteit ontstaat.

De indicatie voor endoscopische PCF is analoog aan de open of tubulaire toegangen, namelijk foraminale stenose ten gevolge van discus herniatie en/of benige overgroei in de afwezigheid van een significante centrale stenose, instabiliteit of deformiteit.

In het artikel in “Vertebral Columns- Summer 2022” van de International Society for the Advancement of Spine Surgery beschrijft Peter Derman ook uitvoerig zijn operatietechniek. Hierin benadrukt hij wel dat het geen ‘instap-procedure’ is bij aanvang van de endoscopische wervelkolomchirurgie omdat een continue veilige stabiliteit van de endoscopische canule een voorwaarde is. Deze uitdaging wordt steeds minder bij de ervaren endoscopisch werkende operateur, waardoor zeer waardevol, ultra-minimaal invasieve gereedschap voor de behandeling van cervicale radiculopathie ter beschikking komt.

https://issuu.com/isassorg/docs/vc_summer2022/21

Meer nieuws.