Nieuws.

Nancy Lamerigts, 04-12-2022

Hans Eekhof, onze leider is overleden

De leider van het beste spine team ever is van ons heengegaan. Je was in de lead tot op het allerlaatst. Met je vragen en wijze woorden laat je ons geïnspireerd, gemotiveerd en vol vertrouwen voor de toekomst achter.

IN MEMORIAM:

In dierbare herinnering aan Hans Eekhof

Je werd geboren op donderdag 18 oktober in 1956 in Veendam. In het huis van je grootouders met de naam “Carpe Diem”. Een “gesternte” wat in jouw hele leven zou doorwerken. Leven bij de dag, genieten van de dag, niet in het verleden blijven hangen maar actie naar de toekomst. Een toekomst, waarin je jezelf als kind van 12 jaar oud, staande op een aanhanger van een truck in jullie (achter)buurt, succesvol zag worden. En succesvol ben je geworden. In de vele rollen die je vervuld hebt. Als vader, echtgenoot, vriend, zakenman, zeiler, filantroop, visionair. Niet voor niets heette al jouw zeilboten Innovision; vernieuwing met een visie. Je bent de enige Nederlandse booteigenaar die met jouw Nederlandse zeilteam in 1999 de Admiral’s Cup heeft gewonnen. Jouw motto Vernieuwen – Verbinden – Verrijken heeft aan de basis gestaan van je sportieve maar ook je zakelijke succes. Binnen de orthopedie altijd op zoek naar betere mogelijkheden en technieken om het verschil te maken. Met je laatste wapenfeit, 3D geprinte titanium implantaten voor de rug, heb je vele wervelkolom chirurgen en patiënten blij gemaakt. Als teambuilder de juiste mensen met elkaar in contact brengen en op de juiste plek tot bloei laten komen. Inspireren, motiveren. Nooit een dictaat opleggen, maar door de juiste vragen te stellen een aanzet geven tot nadenken om tot een oplossing te komen. Je hebt de wereld voor de mensen om je heen een beetje mooier gemaakt. Altijd een vriendelijk woord. Gepassioneerd om de lokale cultuur en verenigingen te ondersteunen. Vrijgevig voor degenen die het iets minder hadden. Jouw vriendschap betekende oprechte belangstelling, ondersteuning en samen leuke dingen doen. Samen van het leven genieten. We gaan je zo enorm missen, mijn Lieffie, allerliefste pappa en opa. Maar samen gaan we in jouw geest verder om jouw nalatenschap voort te zetten.

In fond memory of Hans Eekhof

You were born on Thursday October the 18th in 1956 in Veendam. In your grandparents’ house called “Carpe Diem”. A “star” that would work throughout your life. Live by the day, enjoy the day, don’t dwell in the past, but take action towards the future. A future in which you saw yourself as a child of 12 years old, standing on a trailer of a truck in your (slum) neighborhood, become successful. And you have become successful. In the many roles you’ve played. As a father, husband, friend, businessman, sailor, philanthropist, visionary. It’s not for nothing that all your sailboats were called Innovision; innovate with a vision. You are the only Dutch boat owner who won the Admiral’s Cup with your Dutch sailing team in 1999. Your motto Innovate – Connect – Enrich has been the basis of your sporting but also your business success. Always looking for better options and techniques within orthopedics to make a difference. With your latest achievement, 3D printed titanium implants for the spine, you have made many spine surgeons and patients happy. As a team builder, bringing the right people into contact with each other and letting them flourish in the right place. Inspire, motivate. Never impose a dictation, but by asking the right questions, encourage thinking in order to arrive at a solution. You have made the world a little more beautiful for the people around you. Always a kind word. Passionate about supporting local culture and clubs. Generous for those less fortunate. Your friendship meant genuine interest, support, and fun things to do together. Enjoying life together. We will miss you so much, my love, dearest daddy and grandpa. But together we move forward in your spirit to carry on your legacy.

 

Meer nieuws.