Nieuws.

Nancy Lamerigts, 11-12-2022

Hartverwarmend en opbeurend

We zijn diep geraakt door alle telefoontjes, appjes, berichten, kaarten, brieven en bloemen na het overlijden van Hans. Uit alle uitingen blijkt hoe groot de impact van Hans is geweest op zijn directe omgeving. Inspirerend, gepassioneerd, liefdevol, verbindend met verfrissende ideeën. Maar ook een spiegel voorhoudend; “putting you in front of your own destiny”.

Hans leefde niet in het verleden, maar wij zullen zijn nalatenschap van wijze lessen en anekdotes af en toe met een blik in onze achteruitkijkspiegel raadplegen. Hij heeft al zijn kennis aan ons overgedragen, en ofschoon we zijn hele eigen wijze niet zullen evenaren, gaan we wel in de aard van zijn gedachtengoed verder bouwen aan InSpine. We pakken de draad weer op en gaan met het hele team vol vertrouwen een nieuwe toekomst vormgeven.

We are deeply touched by all the phone calls, apps, messages, cards, letters and flowers after Hans passed away. All expressions show how great the impact of Hans has been on his immediate environment. Inspiring, passionate, loving, connecting with refreshing ideas. But also putting a mirror in front of you; “putting you in front of your own destiny”.

Hans did not live in the past, but we will consult his legacy of wise lessons and anecdotes with an occasional glance in our rearview mirror. He has passed on all his knowledge to us, and although we won’t match his own way, we will continue to build InSpine in the nature of his ideas. We will pick up from where we left off and confidently shape a new future with the entire team.

Meer nieuws.