Nieuws.

Nancy Lamerigts, 29-05-2022

Juni is Scoliose Awareness Maand

Nationale Scoliose Awareness Maand vindt jaarlijks plaats in juni met als doel de groeiende behoefte aan onderwijs, vroege detectie en bewustzijn over scoliose en de prevalentie ervan binnen de gemeenschap te benadrukken.

Scoliose is een aandoening waarbij de wervelkolom abnormaal roteert en zijwaarts buigt. Hoewel veel mensen nog nooit van de aandoening hebben gehoord, komt deze verrassend vaak voor in alle leeftijdsklassen (baby’s, adolescenten en volwassenen) bij alle rassen, klassen, met een voorkeur voor het vrouwelijke geslacht. Het is een aandoening die, wanneer de afwijking extreem is, hart- en longproblemen kan veroorzaken. De minder ernstige afwijkingen, wanneer niet behandeld, kunnen op de lange termijn chronische rugproblemen veroorzaken, met alle fysieke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Ongeveer één op de zes kinderen met de diagnose scoliose zal een curve hebben die actieve behandeling vereist, waarbij een operatie soms ook geïndiceerd is. Vroege diagnose is de sleutel tot het nemen van belangrijke eerste stappen om een behandeling te bieden die ernstigere problemen en eventueel een operatie kan voorkomen.

Met name in preventief opzicht is er in Nederland nog een grote winst te behalen. Vroeger werd door de schoolarts een scoliose tijdig opgemerkt, maar vaak komen de kinderen nu in een (te) laat stadium waardoor een intensieve conservatieve behandeling of zelfs een operatie noodzakelijk is.

Gezien de beperkte preventieve mogelijkheden in Nederland is het dus belangrijk dat vrienden en familieleden de tekenen en symptomen van de aandoening leren herkennen. Het zijn vaak ouders of eerstelijns zorgverleners die het probleem als eerste identificeren. Gelukkig kan een onderzoek en röntgenfoto de diagnose bevestigen en kan een deskundige zo nodig een behandeling aanbevelen.

InSpine is nauw betrokken bij de conservatieve en operatieve behandelmogelijkheden van patiënten met scoliose. Deze maand zal met verschillende posts aandacht worden geschonken aan preventie, behandelmogelijkheden en activiteiten van de scoliose community. Stay posted!

Meer nieuws.