Nieuws.

Nancy Lamerigts, 09-06-2023

Scoliosis Awareness Month: Ouders kijk naar de rug van je kind!

Nationale Scoliose Awareness Maand is door de Scoliosis Research Society (SRS) https://www.srs.org/patients-and-families in het leven geroepen met als doel het belang van vroege detectie en bewustzijn over scoliose te benadrukken.

Scoliose is namelijk een veelomvattende en ingrijpende afwijking met name bij jonge kinderen en adolescenten. Door het gebrek aan screening in Nederland (in 2015 is de screening door de schoolarts afgeschaft) wordt de afwijking vaak pas op latere leeftijd gediagnostiseerd met als gevolg een intensie(f)(ver) behandeltraject en een grotere kans dat operatief moet worden ingegrepen.

Prof. Dr. Rene Castelein stelt heel duidelijk “Scoliose is géén goedaardige, cosmetische afwijking van de rug. Het is een afwijking die een levenslange ‘ziektelast’ is. Kinderen en volwassenen met scoliose hebben meer rugpijn klachten, die bij de kinderen verder kan toenemen op oudere leeftijd. Ook zijn scoliose patiënten vaak emotioneel en psychisch belast door hun afwijkende uiterlijk, zeker als er een langdurige bracebehandeling noodzakelijk is. Scoliose is een serieus probleem”.

Scoliose is een aandoening waarbij de wervelkolom abnormaal roteert en zijwaarts buigt. Hoewel veel mensen nog nooit van de aandoening hebben gehoord, komt deze verrassend vaak voor in alle leeftijdsklassen (baby’s, adolescenten en volwassenen) bij alle rassen, klassen, met een voorkeur voor het vrouwelijke geslacht. Het is een aandoening die, wanneer de afwijking extreem is, hart- en longproblemen kan veroorzaken. De minder ernstige afwijkingen, wanneer niet behandeld, kunnen op de lange termijn chronische rugproblemen veroorzaken, met alle fysieke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Ongeveer één op de zes kinderen met de diagnose scoliose zal een curve hebben die actieve behandeling vereist, waarbij een operatie soms ook geïndiceerd is. Vroege diagnostiek is hierbij een hele belangrijk sleutel tot het nemen van belangrijke eerste stappen om een behandeling te bieden die ernstigere problemen en eventueel een operatie kan voorkomen.

Met name in preventief opzicht is er in Nederland nog een grote winst te behalen. Door het afschaffen van de schoolarts is het dus belangrijk dat (sport) vrienden en familieleden de tekenen en symptomen van de aandoening leren herkennen.

Een aanwijzing voor scoliose is heel gemakkelijk te krijgen met de zogenaamde ‘buktest’

Hierbij inspecteert de ouder de rug van het kind terwijl het voorover bukt. In staande houding kunnen ongelijke schouders een aanwijzing zijn dat de uitlijning van de rug niet goed is. Met de ‘buktest’ kan een eenzijdige verhoging van de ribbenkast, een asymmetrie tussen de linker en rechter rugzijde, worden gezien. Deze asymmetrie kan duiden op een verkromming van de rug.

Dus ouders: doe de buk-test bij je kind en bij twijfel ga meteen naar de huisarts.

Een mooi boek (“Achter mijn Rug” van Deborah Herder) met ervaringsverhalen van meiden met scoliose geïllustreerd met prachtige foto’s, kan via InSpine besteld worden

Meer nieuws.