Nieuws.

Nancy Lamerigts, 08-09-2021

Toepassing van SpineJack in type A2, A3 en A4 thoracolumbale fracturen

Compressieletsels van de thoracolumbale wervelkolom zonder neurologische stoornis worden gewoonlijk behandeld met minimaal invasieve procedures. Intravertebrale implantaten die kunnen expanderen, vertegenwoordigen een alternatieve behandelstrategie bij fracturen met weinig dislocatie van de fragmenten.

In deze retrospectieve case serie werden patiënten geincludeerd met A2-, A3- en A4-fracturen van het T10-L2-wervelsegment zonder neurologische stoornis die werden behandeld met het SpineJack implantaat. Patiënten hadden een fractuuropening van >2 mm, vertebra plana, pedikelruptuur, pedikeldiameter <6 mm, wervelkanaalaantasting ≥50% en een spreiding van het wervellichaam > 30%. Patiënten met pathologische/osteoporotische fracturen werden uitgesloten van de studie. Demografische en fractuurgerelateerde gegevens werden beoordeeld samen met wervelkyfosecorrectie, wervelhoogteherstel/verlies van correctie en uiteindelijke kyfose. Data (mRS, ODI, VAS, SWPS en EQ-5D) werden verzameld waren op 1, 6 en 12 maanden na de operatie.

In totaal werden 57 patiënten in de studie opgenomen. Patiënten ouder dan 60 jaar rapporteerden een slechtere kyfosecorrectie (<4°) met meer postoperatieve complicaties. De wervelplasticiteit bij jongere patiënten, fragmentatiegerelateerde grotere remodellering bij A3/A4-fracturen en behandelingen binnen 7 dagen na trauma resulteerden in een superieure wigcorrecties en significant betere EQ-5D en mRS scores. Cementlekkage had geen invloed op de functionele uitkomst, terwijl het vrouwelijk geslacht en de ASA-score van 3-4 geassocieerd waren met slechtere ODI en VAS follow up uitkomsten. Hoewel fractuurkenmerken en radiologische uitkomst de klinische uitkomst niet negatief beïnvloedden, was een A2-fractuur een risicofactor voor complicaties, waardoor zowel de functionele als de radiologische uitkomst indirect in gevaar kwam.

Met een spreiding van <30% is de SpineJack een alternatief voor minimaal invasieve fixaties voor de behandeling van A3/A4 thoracolumbale fracturen, waardoor gezonde bewegingssegmenten bij jongere patiënten behouden blijven en een ultraconservatieve procedure wordt geboden voor oudere en kwetsbare patiënten

Lofrese G, Ricciardi L, De Bonis P, et al Use of the SpineJack direct reduction for treating type A2, A3 and A4 fractures of the thoracolumbar spine: a retrospective case series Journal of NeuroInterventional Surgery Published Online First: 25 August 2021. doi: 10.1136/neurintsurg-2021-017682

SpineJack in A2 A3 en A4 thoracolumbale fracturen

Meer nieuws.