Nieuws.

Nancy Lamerigts, 30-03-2023

Verschillen in uitkomsten tussen neurochirurgische en orthopedische wervelkolom chirurgen?

Een recent systematisch review en meta-analyse, uitgevoerd door Jose A. Canseco en zijn team van het Rothman Orthopaedic Institute in Philadelphia, heeft aangetoond dat neurochirurgen en orthopedische wervelkolomchirurgen vergelijkbare resultaten behalen bij wervelkolomchirurgie. Het onderzoek, dat gebruik maakte van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews en Meta-Analyses (PRISMA) richtlijnen, analyseerde uiteindelijk de resultaten van 16 geïdentificeerde studies die de uitkomsten vergeleken tussen orthopedische en neurochirurgische wervelkolomchirurgen.

De resultaten toonden aan dat er geen significante verschillen waren in heropname-, complicatie- en heroperatiepercentages, ongeacht het type wervelkolomchirurgie dat werd uitgevoerd. Neurochirurgen hadden wel een significant lager percentage postoperatieve bloedtransfusies nodig, terwijl orthopedische wervelkolomchirurgen kortere operatietijden hadden. Canseco benadrukte het belang van een gezonde samenwerking tussen beide specialisaties. Hij en zijn collega’s van het Rothman Orthopedaedic Institue zijn ervan overtuigd dat verbeteringen in patiënt- en chirurgische resultaten zullen komen met een verhoogde samenwerking tussen neurochirurgen en orthopedisch chirurgen.

Het artikel is gepubliceerd in Spine https://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/9900/Spine_Surgical_Subspecialty_and_Its_Effect_on.250.aspx

Een samenvatting is ook te lezen op Spinal News International https://spinalnewsinternational.com/neurosurgeons-and-orthopaedic-spine-surgeons-provide-similar-results-regardless-of-spine-surgery-performed/

 

Meer nieuws.