Nieuws.

Nancy Lamerigts, 10-06-2022

Wat is de effectiviteit van verschillende brace concepten bij AIS?

Brace-behandeling is de meest voorkomende niet-invasieve behandeling bij idiopathische scoliose bij adolescenten (AIS); het is echter momenteel niet volledig bekend of er een verschil in effectiviteit is tussen verschillende beugeltypes en/of concepten.

De onderzoeksgroep van de afdeling orthopedie van het UMCU onderzocht en vergeleek de beschikbare studies naar bracebehandeling voor AIS in PubMed en EMBASE tot januari 2021.  Braceconcepten werden onderscheiden in voorgeschreven draagtijd en stijfheid van de beugel: voltijds, deeltijds en nachtelijk, stijve braces en zachte braces. In de meta-analyse succes werd gedefinieerd als minder dan 5 graden progressie  van de curve tijdens de follow-up. De rigide fulltime brace had gemiddeld een slagingspercentage van 73,2% (95% BI 61-86%), de nachtbrace van 78,7% (72-85%), de brace met zachtere schaal/beugel van 62,4% (55-70%) en alleen observatie had een slagingspercentage van 50% (44-56%). Voor de meta-analyse was er onvoldoende bewijs voor deeltijds dragen. Een derde van de geselecteerde studies vertoonden een hoog risico op bias en de meerderheid van de brace-onderzoeken hebben een aanzienlijk risico op vooringenomenheid.

In dit review en meta-analyse kon geen significant verschil in uitkomst tussen de nacht- of voltijdconcepten kunnen worden geïdentificeerd. Zachte braces lieten een lager slagingspercentage zien in vergelijking met harde braces. En verder was bracing voor scoliose het meest effectief bij het ‘onrijpe’ skelet (Risser 0-2 en 0-3 rijpingsstadium bleek het meest effectief), dat betekent dat vroegdiagnostiek en daarmee de start van de brace behandeling ook een belangrijk aandeel heeft in het uiteindelijke succes.

Costa et al. J Clin Med 2021 Effectiveness different concepts of bracing in AIS

 

Meer nieuws.