Nieuws.

Nancy Lamerigts, 02-06-2023

Wordt endoscopie de nieuwe gouden standaard in wervelkolomchirurgie?

De afgelopen dagen waren we met het InSpine team met heel veel plezier in Praag voor het Global Spine Congres 2023.

En wat viel op?

Endoscopische wervelkolomchirurgie was ‘all-over-the-place’. Het maakte misschien wel een kwart van het hele programma uit, met speciale sessies en zelfs een symposium “The evidence behind endoscopic spine: An honest overview by KOLs” (Alsof KOL’s soms niet ‘honest’ zijn?).

De Nederlandse PTED trial had veel exposure met een viertal presentaties door Pravesh Gadradj van het Erasmus MC Rotterdam.

Zeker niet volledig, maar onderstaand een kleine samenvatting van een deel van deze informatie-overflow:

Study pearls:

 • PTED is niet-inferieur en zeker kosteneffectief ten opzichte van de open microdiscectomie, na 2 jaar follow-up. Er lijkt een trend te zijn in betere klinische resultaten voor de PTED, ofschoon dit niet boven de MCID uitkomt.
 • In een subgroep-analyse van type hernia en patiëntgroepen binnen de PTED-trial kwam naar voren dat (extra) foraminale HNP’s mogelijk een iets slechtere uitkomst lieten zien dan de (para)mediane HNP’s. Maar de vraag is of dit klinisch relevant is. Het niveau van de HNP had geen invloed op de uitkomst.
 • De learning curve is goed te doorlopen met een toegewijde supervisie van een ervaren collega. Het lijkt erop dat 15 casussen een minimum zijn om de procedurele stappen veilig, comfortabel en adequaat uit te voeren.
 • Ondanks dat de operatieduur en het risico op een re-operatie grotere zijn in de learning curve, gaat dit niet ten nadele van de PROM’s uitkomsten. En dat is goed nieuws voor de patiënten.
 • In vergelijking met microscopische discectomie geeft de endoscopische decompressie minder facet schade, minder spierschade terwijl het vergelijkbaar is in effectiviteit.
 • Prof. dr. Siepe hield namens RIWOspine een presentatie over de mogelijkheden van de intralaminaire endoscopische toegang. Hij refereerde aan het systematische review en de superioriteit analyse van ED versus MD van Muthu et al. 2021 in Global Spine Journal (Is Endoscopic Discectomy the Next Gold Standard in the Management of Lumbar Disc Disease?). Hierin zijn 4018 patiënten uit 11 RCT’s, 7 niet-gerandomiseerde prospectieve en 9 retrospectieve studies geïncludeerd  en het laat een superioriteit van ED boven MD zien voor ODI, lengte ziekenhuisopname en algemene complicaties. Voor alle andere uitkomstparameters was er non-inferiority. Één groot onderscheidend verschil tussen beide technieken is het ultieme vlekkeloze beeld met de endoscoop en het 4K beeldscherm. Verder zorgt de afwezigheid van de tractie op de omgevende weefsels en de beperkt noodzakelijke coagulatie bij de endoscoop voor minder kans op weefselnecrose en infectie. Muthu et al. Global Spine J 2021 systematic review

Tips & Tricks:

 • Durale schade komt niet vaak voor in de endoscopie en heeft over het algemeen geen negatief effect. Maar let op, nooit licht opvatten als er een lek optreedt.
 • Kleine durale lekken kunnen meestal ongemoeid worden gelaten
 • Medium grote scheuren behandelen door het reponeren van zenuwvertakkingen en gebruik maken van mechanische sealants.
 • Grote scheuren moeten primair gesloten worden ofwel endoscopisch of door te converteren naar open procedure.
 • Technische tips voor een transforaminale toegang: 1. Identificeer de kruisende zenuw alvorens het kanaal in te gaan 2. Instrumenten alleen richting het kanaal brengen als er contact is met de posterieure vertebrale wand en de annulus wand. 3. Uitsluitend boren onder directe visualisatie.
 • Technische tips voor een interlaminaire toegang: 1. Boor alleen zijdelings en niet axiaal. 2. Voorkom excisie van het flavum van de contralaterale zijde 3. Roteer de scoop om onder het flavum te kijken bij twijfel 4. Let op of er aan de dura wordt getrokken alvorens met de Kerrison te ‘bijten’ en gebruik 90graden Kerrison.
 • Fusie met TLIF of ELIF (extraforaminal lumbar interbody fusion). Met TLIF heb een groter gebied om de cage te implanteren, het is een meer bekende anatomie, breed werkgebied voor L5S1, er kan over-de-top gedecomprimeerd worden met verkrijgen van autgraft en is er minder tractie op de uittredende zenuwwortel. Maar het grote voordeel van een ELIF is het behoud van het facetgewricht, veilig van traversing zenuwwortel en is een hele veilige keuze in het geval van een revisiechirurgie omdat je minder kans hebt op dura- of zenuw schade vanwege littekenweefsel.

Meer nieuws.