Nieuws.

Nancy Lamerigts, 18-03-2020

Zbc’s: ‘Houd urgente electieve zorg overeind’

Medisch Contact Ilse Kleijne 17 maart 2020

Houd een deel van de electieve medische structuur overeind tijdens de coronacrisis. Dat bepleit brancheorganisatie van zbc’s ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Volgens ZKN is een deel van de zorg die zelfstandige behandelcentra leveren te urgent om te staken, en moet voorkomen worden dat er na de crisis lange wachttijden ontstaan.

ZKN is betrokken bij overleg vanuit het ministerie van VWS, met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over de vraag welke medische zorg wel en niet moet worden gecontinueerd, mede met het oog op schaarse beschermingsmaterialen en inzet van personeel bij de coronabestrijding. ZKN-woordvoerder Herman Nieuwenhuis zegt dat ziekenhuizen en zbc’s elkaar ‘op lokaal niveau’ steeds beter weten te vinden voor overleg hoe ze elkaar kunnen ondersteunen met materiaal en personeel. ‘Dat gaat heel collegiaal.’

Wel pleit ZKN ervoor dat de electieve zorg in zbc’s die urgent is, gewoon door kan blijven gaan. ‘Houd een infrastructuur voor die meest urgente planbare zorg overeind. Het gaat om zorg waar ook nog gewoon naar doorverwezen wordt op dit moment, die kun je niet stopzetten.’ Als voorbeeld noemt de ZKN-woordvoerder patiënten die voor hartproblemen worden ondersteund bij zbc’s, patiënten met maculadegeneratie en zware chronische pijnen. ‘Dat past niet in het plaatje van electieve zorg waarmee kan worden gestopt.’

Ook is het van belang om die zorg bij zbc’s overeind te houden nu ziekenhuizen zich meer en meer op patiënten die besmet zijn met SARS-CoV-2 richten, aldus Nieuwenhuis. ‘Je kunt wel alles nu dichtgooien. Maar je krijgt straks, na 6 april of langer daarna, toch een inhaalslag.’

Zbc’s concentreren zich volgens hem nu op de vraag wat die urgente zorg is. Er zit volgens hem veel verschil in de voortgang bij verschillende zbc’s. Er zijn klinieken die de deuren hebben gesloten omdat patiënten zelf afzeggen, of omdat personeel in ziekenhuizen wordt ingezet, of om personeel te beschermen tegen besmetting. Er zijn volgens de woordvoerder ook zbc’s die voorlopig ‘enkel een streep zetten door onverzekerde, niet-noodzakelijke’ behandelingen. ‘We zijn allemaal onderdeel van de puzzel. Corona is een probleem van ons allemaal.’

 


Meer nieuws.