Disclaimer

De informatie op de website van InSpine is algemeen van aard en bevat een selectie uit een veelheid aan informatie. De selectie heeft door medici en andere deskundigen plaatsgevonden. Voor de volledigheid en juistheid van de juiste informatie kan niet worden ingestaan.

De geselecteerde informatie is een hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten in het algemeen beter te kunnen begrijpen. Individuele advisering en/of behandeling wordt er niet mee beoogd. Het gebruik van informatie is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De antwoorden op via de website of e-mail gestelde vragen van individuele personen zijn niet op individuele advisering en/of behandeling gericht. Zij dienen niet als vervanging van advies en/of behandeling van een arts of therapeut. Raadpleeg bij medische problemen en voor medische vragen uw arts.

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. InSpine is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze site. Ook het gebruik van de informatie op gelinkte sites is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

InSpine is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van informatie, producten of diensten waarover via deze website informatie wordt verschaft.