Nieuws.

Nancy Lamerigts, 12-03-2024

De cruciale rol van technologie in de zorgsector

Vorige week wees een artikel in het Algemeen Dagblad op een belangrijk vraagstuk: de dringende noodzaak om technologie te integreren in de zorg om de duurzaamheid en toegankelijkheid te waarborgen.

Met een toenemend tekort aan zorgpersoneel en een vergrijzende bevolking, is het duidelijk dat innovatieve oplossingen essentieel zijn. Met de snelgroeiende groep ouderen zou in 2040 één op de vier werkenden in de zorg actief moeten zijn. Een immens aantal, waar op voorgesorteerd moet worden. Zoals Maartje Claassen-Eradus, auteur van het artikel, benadrukt: technologie is geen nice-to-have, maar een must in de hedendaagse en toekomstige zorg technologie-is-sleutel-tot-houdbaarheid-van-zorg. Technologieën die kosten en tijd van medewerkers besparen. Technologieën die werkdruk en niet geplande zorg verlagen.

Bij InSpine is het onze ambitie om ook een bijdrage te leveren.

Naast onze toegewijde ondersteuning op de OK, speelt ons specifieke aanbod in producten ook een rol in het verminderen van werkdruk, het verhogen van kwaliteit en daarmee het voorkomen van ongeplande operaties door complicaties. Onder andere door chirurgische technieken, die uitgebreide langdurige operaties onnodig maken, de ziekenhuis opnameduur verminderen en die de kans op complicaties verlagen. Vooral voor de oudere fragiele patiënten, de groep die de grootste zorgdruk veroorzaakt, een grote winst. Een voorbeeld hiervan is de volledig endoscopische wervelkolomchirurgie. Maar denk voor de nabije toekomst ook aan een bredere toepassing van ‘Enabling Technology’ en robotisering binnen de wervelkolomchirurgie. Een andere invalshoek is de patiënt specifieke digitale begeleiding van wervelkolompatiënten binnen een Patient Journey portaal; digitale informatie op maat op het juiste tijdstip binnen een behandeltraject, inclusief de mogelijkheid voor een laagdrempelig digitaal consult. Een ontwikkeling die wij binnen de endoscopische wervelkolomchirurgie ondersteunen en faciliteren.

Wij geloven dat het “in onze aard zit om met inventieve en innovatieve oplossingen te komen bij problemen”, en willen actief bijdragen aan het creëren van een toekomstbestendige zorgsector door slimme, ondersteunende technologieën.

Hoe ziet u de rol van technologie in de zorg? En welke initiatieven en mogelijkheden ziet u nog voor ons bij InSpine weggelegd om op te pakken?

Gerelateerde producten.

Volledig Endoscopische Spinale operatie techniek

Volledige endoscopische decompressie voor de lumbale en cervicale wervelkolom, waarbij alle instrumenten worden toegepast onder directe controle van de endoscoop met een toegangsweg van minder dan 1 cm. Met de RIWO systemen kan gebruik gemaakt worden van interlaminaire, transforaminale en extraforaminale toegangswegen. Er is een specifieke module beschikbaar voor de behandeling van lumbale stenose en er is een systeem ontwikkeld voor een foraminotomie.

Stryker NAV3i

Het Stryker NAV3i Platform levert flexibele chirurgische oplossingen voor craniale, wervelkolom-, KNO- en orthopedische ingrepen. De NAV3i trackingtechnologie gebruikt de meest nauwkeurige optische navigatiecamera die momenteel op de markt is.

Stryker NAV3i

AIRO TruCT Diagnostic Imaging

Is de enige CT-scanner met 32 ​​slices die het vermogen heeft om zichzelf voort te bewegen tijdens transport. Dit maakt de AIRO zeer mobiel en in combinatie met de grootste opening biedt het flexibiliteit bij het positioneren van de patiënt, wat de klinische mogelijkheden voor meerdere disciplines in het ziekenhuis zou kunnen ondersteunen.

AIRO TruCT Diagnostic Imaging

Meer nieuws.