Nieuws.

Nancy Lamerigts, 10-08-2020

Minder complicaties met endoscopische lumbale discectomie

In een recent systematisch review en meta-analysis, uitgevoerd door een researchgroep uit Australie en gepubliceerd in de European Spine Journal, zijn de complicatie cijfers van verschillende discectomie technieken vergeleken.

Studies werden geselecteerd, die een vergelijking aangaven tussen één van de minimaal invasieve chirurgische technieken (micro-endoscopische discectomie (MED), percutane endoscopische lumbale discectomie (PELD), percutane laser disc decompressie (PLDD)),  de tubulaire discectomie (vergelijkingsgroep) en/of de open discectomie/microdiscectomie (OD/MD) (controle groep) voor symptomatische lumbale discus hernia (LDH) patiënten.

De primaire uitkomstmaat was een algemene classificatie van complicaties en gemodificeerde Clavien-Dindo classificatie schema’s. De algemene classificatie werd onderverdeeld in intra-operatieve en post-operatieve complicaties, waarbij de algemene intraoperatieve complicaties mortaliteit, trombose en hepatitis includeerden. Intra-operatieve specifieke complicaties waren durotomie, bloeding, zenuwwortelletsel en chirurgisch foutief handelen. Post-operatieve algemene complicaties waren urineweginfectie, mictiestoornissen (katheter noodzakelijk), pulmonale complicaties en diepe veneuze trombose. Specifieke post-operatieve complicaties waren diepe of oppervlakkige infectie, hematoom, reherniatie, neurologische problemen (spierzwakte, veranderde sensitiviteit), huidproblemen en psychologische en coping problemen. Het MCDC schema omvatte 5 soorten complicaties: Type 1: normaal herstel zonder farmacologische behandeling; Type 2: farmacologische behandeling nodig; Type 3: invasieve interventie onder algemene anesthesie; Type 4: opname IC; Type 5: overlijden. De secundaire uitkomstmaat was het heroperatie percentage.

Voor meer informatie over RIWOspine volledig endoscopische lumbale chirurgie klik hier

De Meta-analyse van de RCT’s leverde complicatie percentages op die werden berekend op basis van de 17 RCT’s met in totaal 1967 patiënten (gemiddelde follow-up duur van 24,2 maanden). De algemene complicatie cijfers van OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomieën  (gepoold gemiddelde) waren respectievelijk 16,8%/16,1%, 21,2%, 5,8%, 8,4% en 25,8%. Het intra-operatieve complicatie percentage was respectievelijk 6.4%, 7.6%, 0.0%, 0.0%, en 8.1%, en de postoperatieve complicaties traden op in respectievelijk 10.2%, 10.4%, 6.6%, 8.4%, 16.5%. De incidentie van een durotomie werd gerapporteerd in 4.6% van OD/ MD, 6.8% van MED, 0.0% van PELD in in 6.5% van de tubulaire discectomieën. OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomie studies reporteerden een reherniatie percentage van respectievelijk 5.5%, 4.7%, 5.8%, 8.4%, en 7.3%.  Reoperatie percentage voor de technieken was respectievelijk 8.4%, 4.7%, 6.7%, 23.2%, en 11.7%.

De Meta-analyse van de cohort studies leverde complicatie percentages op die werden berekend op basis van 4945 patienten uit 20 cohort studies met een gemiddelde follow up van 19.9 maanden. Deze algemene complicatie cijfers van OD/MD, MED, PELD, PLDD en tubulaire discectomieën  (gepoold gemiddelde) waren respectievelijk 7.6%, 6,2%, 9,1%, 3,5% en 11,6%. De incidentie van durotomie was 2,6% bij de OD/MD, 1,7% MED, 0,9% PELD, 0,0% PLDD en 7,9% bij patiënten met een tubulaire discectomie. OD/MD, MED, PELD, PLDD, en studies van tubulaire discectomieën rapporteerden reherniatiepercentages van respectievelijk 4,2%, 0,8%, 5,6%, 3,5% en 4,8%. Het reoperatie percentage bij de cohort studies was respectievelijk 5,5%, 0,8%, 9,4%, 3,2% en 3,7%.

De auteurs concluderen dat op basis van een vergelijking met OD/MD (gouden standaard), de resultaten van de meta-analyse (gepoolde data van de RCT en Cohort) suggereren dat voor de chirurgische behandeling van symptomatische lumbale discus hernia, PELD een lager risico heeft op overall complicaties en de patiënt minder kans heeft op de noodzaak tot conservatief ingrijpen (farmacologisch).

Klik hier voor abstract

Chen et al. Complication rates of different discectomy techniques for symptomatic lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. European Spine Journal (2020) 29:1752-1770.

Meer nieuws.