Nieuws.

Nancy Lamerigts, 15-09-2023

Navigatie binnen de wervelkolomchirurgie; welk top 3 systeem geniet de voorkeur?

Navigatie binnen de wervelkolomchirurgie geniet brede acceptatie, omdat het chirurgische interventies binnen de complexe driedimensionale anatomie van de wervelkolom en de gevoelige neurovasculaire structuren veiliger en efficiënter maakt. De waarde ervan blijkt vooral uit toepassingen binnen de minimaal invasieve spinale chirurgie en complexe spinale scoliose en tumor casussen.

Dankzij navigatie treedt foutieve pedikelschroefplaatsing minder vaak op vergeleken met de ‘vrije hand’ methode met doorlichting. Het risico verandert van 1 op de 4 patiënten bij de ‘vrije hand methode’ naar 1 op de 8 tot zelfs 1 op de 20 patiënten, afhankelijk van de gebruikte navigatie.

Het inzetten van navigatie vermindert bovendien de stralenbelasting voor de chirurg en patiënt significant tijdens de operatie, wat kan resulteren in een 90% reductie in totale stralenbelasting vergeleken met standaard doorlichting. De chirurg en het OK personeel ervaren een nog verdere stralenbelastingsvermindering, omdat ze niet tijdens beeldopname in de OK-ruimte hoeven te verblijven (Rawicki et al 2021).

Ondanks de hoge initiële aanschafkosten is een navigatiesysteem snel kosteneffectief. Dit komt allereerst door de nauwkeurige real-time feedback van navigatie trackers tijdens de instrumentatie welke de operatietijd significant verkort vergeleken met standaard doorlichting zonder navigatie. Verder vermindert door gebruik van navigatie het aantal revisie-operaties, waardoor een hoge zorgkostenpost significant verlaagt.

Bij de keuze van het meest geschikte systeem houden chirurg, OK-team en inkoopafdeling rekening met factoren zoals:

  • Integratie met andere OK-apparatuur: Bepaalde systemen integreren beter met bestaande OK-opstellingen.
  • Gebruikersinterface: Gebruiksgemak en intuïtiviteit spelen een cruciale rol, vooral tijdens complexe procedures.
  • Support en Training: Training en doorlopende ondersteuning zijn bepalende factoren.
  • Kosten: Budgettaire grenzen beperken de opties voor sommige instellingen.
  • Specifieke chirurgische behoeften: Afhankelijk van de operaties die gewoonlijk door de chirurg of in de instelling worden uitgevoerd, kan het ene systeem geschikter zijn dan het andere.

Recentelijk hebben onderzoekers de belangrijkste spinale navigatie platforms, zijnde Stryker, Medtronic en Brainlab vergeleken in een meta-analyse van 16.000 schroeven (Bonello et al. 2023). Stryker kwam als nauwkeurigste platform uit de bus, met 83% vermindering van het risico op ‘breach’ (doorbreken van het corticale bot van de wervel en/of pedikel door de pedikelschroef), gevolgd door Medtronic met 54% en Brainlab met 42%.

De platforms toonden geen verschillen in neurologische complicaties, operatietijd en bloedverlies, hoewel dit voor alle systemen beduidend minder, maar niet-significant, was vergeleken met de ‘vrije-hand’ controlegroep. Zoals blijkt uit bovenstaande informatie hangt de keuze voor een systeem af van diverse factoren. Maar staan patiëntveiligheid en het voorkomen van complicaties en re-operaties niet bovenaan?

Rawicki et al. Current state of navigation in spine. Ann Transl Med 2021 9(1):85 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7859779/

Bonello et al. Comparison of major spine navigation platforms based on key performance metrics: a meta‐analysis of 16,040 screws. European Spine Journal (2023) 32:2937–2948                               https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-023-07865-4?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_586_32_9&utm_content=etoc_springer_20230909

Gerelateerde producten.

SpineMap Go

Middels live tool-tracking en C-arm-geleiding, helpt SpineMap Go om de doorlichting frequentie en daarmee stralingsblootstelling essentieel te verminderen. De precisie en resultaten verbeteren, waardoor de ingreep voor de patiënt, maar ook de chirurg en ondersteunend OK personeel een meer plezierige ervaring wordt.

SpineMap Go

Stryker NAV3i

Het Stryker NAV3i Platform levert flexibele chirurgische oplossingen voor craniale, wervelkolom-, KNO- en orthopedische ingrepen. De NAV3i trackingtechnologie gebruikt de meest nauwkeurige optische navigatiecamera die momenteel op de markt is.

Stryker NAV3i

Meer nieuws.