Nieuws.

Nancy Lamerigts, 17-09-2020

Een gefundeerd gesprek: wat willen patiënten na de operatie verbeterd zien en wat kunnen ze verwachten?

Oudere patiënten die een grote rugoperatie moeten ondergaan vanwege een deformiteit van hun wervelkolom, hebben veel denkbeelden in hun hoofd over hoe hun leven er postoperatief uit zou kunnen zien. En ze brengen deze denkbeelden mee naar de spreekkamer van de wervelkolomchirurg. De chirurg wordt gevraagd om te adviseren over verwachte verbeteringen na de interventie, maar aangezien de spinale deformiteiten patientengroep nogal divers is, wat betreft uitgebreidheid van de pathologie en comorbiditeiten, is ook de verwachte verbetering op diverse gezondheidsgebieden uiteenlopend.

Een nieuwe analyse van de International Spine Study Group adult spinal deformity database (ASD) heeft postoperatieve verbeteringen gekwantificeerd voor wat betreft pijn, zelfbeeld, fysiek en sociaal functioneren en mentale gezondheid voor de diverse typen van spinale deformiteiten.

Chirurgisch behandelde ASD-patiënten (≥4 niveaus gefuseerd) prospectief opgenomen in een multicenter database met een minimale follow-up van 2 jaar, werden gecategoriseerd in ASD-types volgens de Scoliosis Research Society-Schwab ASD-classificatie (THORACIC, LUMBAR, DOUBLE, SAGITTAL, MIXED). Demografische, radiologische, operatieve en door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (NRS rug- en beenpijn, SRS-22r, SF-36) werden geëvalueerd. Preoperatieve en de laatste postoperatieve waarden voor pijn, fysiek en sociaal functioneren, mentale gezondheid en zelfbeeld werden geëvalueerd en verbeteringen in elk domein werden gekwantificeerd en vergeleken met generatieve normatieve waarden.

359 van de 564 patiënten die in aanmerking kwamen voor onderzoek (gemiddelde leeftijd 57,9 jaar, gemiddelde scoliose 43,4 °, gemiddelde SVA 63,3 mm, gemiddelde 11,7 niveaus gefuseerd) hadden ≥ 2 jaar follow-up. Domeinverbeteringen voor de gehele ASD-populatie waren 45,1% voor rugpijn, 41,3% voor beenpijn, 27,1% voor lichamelijk functioneren, 35,9% voor sociaal functioneren, 62,0% voor zelfbeeld en 22,6% voor geestelijke gezondheid (P <0,05). LUMBAR, SAGITTAL en MIXED hadden de grootste verbeteringen in pijn en functie, terwijl THORACIC en DOUBLE de grootste verbeteringen in zelfbeeld hadden. Het zelfbeeld was het preoperatieve domein met de meeste impact en vertoonde de grootste postoperatieve verbetering voor alle ASD-typen.

Uit de studie kwam ook naar voren dat 90% van de volwassen patiënten met spinale deformiteiten (alle vormen) twee standaarddeviaties afweken van de waarden van de normale populatie voor wat betreft zelfbeeld, pijn en fysiek functioneren. Naast statistische significantie is, dit ook klinisch van vitaal belang, omdat het aantoont welke dramatische impact ASD kan hebben op getroffen patiënten.

Op basis van dit onderzoek kan de chirurg dus tegen een ASD-patiënt te zeggen: ‘Een operatie zal uw pijn waarschijnlijk met ongeveer 50% verminderen en uw zelfbeeld met ongeveer 60-70% verbeteren’. Als een patiënt een correctieoperatie voor de vervorming van zijn/haar wervelkolom wil alleen voor een verbetering van de geestelijke gezondheid, dan kan de chirurg aangeven dat deze verbetering slechts ongeveer 25% zal zijn.

Deze studie levert wervelkolomchirurgen waardevolle informatie op en biedt een kans op educatie en managen van een eerlijk verwachtingspatroon in het begeleidingsproces van deze (steeds groter wordende) groep patiënten. ”

Counseling Guidelines for Anticipated Postsurgical Improvements in Pain, Function, Mental Health, and Self-image for Different Types of Adult Spinal Deformity. Line B, et al. Spine 2020 Aug 15;45(16):1118-1127.

Meer nieuws.