Nieuws.

Nancy Lamerigts, 08-02-2024

‘One size no longer fits all’ in de behandeling van wervelmetastasen

Dit is de kort en krachtige conclusie die getrokken kan worden uit de grote hoeveelheid data en publicaties uit het PRESENT cohort; een heel waardevol en baanbrekend onderzoeksinitiatief vanuit een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de afdelingen radiotherapie en orthopedie van het UMC Utrecht.

Afgelopen woensdag 7 februari presenteerde de PRESENT onderzoeksgroep, vanuit de afdeling radiotherapie Joanne van der Velden, Roxanne Gal, Nicolien Kasperts en orthopedie Floris van Tol en Jorrit-Jan Verlaan, de 10 jaar ‘Trials within Cohort design’ (TwiC) resultaten van 2500 geïncludeerde patiënten alsook wapenfeiten van de Spinale Metastase Poli van het UMCU.

Het oude protocol van een éénmalige 8 Gray bestraling doet de huidige patiënt met wervelmetastasen te kort. Er is namelijk meer mogelijk voor deze groep patiënten die als gevolg van betere screening en behandeling een langere overleving hebben. En daarmee zijn naast een adequate behandeling van pijn, ook het voorkomen van fracturen en het behoud van mobiliteit en kwaliteit van leven belangrijke pijlers in het bepalen van een optimale behandeling.

TwiC maakt het mogelijk om veelbelovende en innovatieve interventies op een efficiënte wijze te evalueren. Inmiddels zijn er meerdere TwiC’s uit de PRESENT gepubliceerd en lopen er nieuwe TwiC’s gerelateerd aan conventionele radiotherapie versus stereotactische bestraling en pre-operatieve bestraling met stabilisatie operatie binnen 24 uur.

Voor de toekomst zullen data van het PRESENT cohort samengevoegd worden met het Erasmus MC cohort, als ook worden uitgebreid met data van het LUMC en het RadboudMC.

Belangrijke inzicht is dat een tijdige behandeling van wervelmetastasen veel voordelen geeft. Deze bevindingen zijn uitgebreid beschreven in het proefschrift van Floris van Tol “Towards better patiënt journeys in metastatic spinal disease”. Allereerst zorgt een tijdige behandeling van de patiënt met wervelmetastasen voor een kortere operatieprocedure en minder bloedverlies, maar geeft het ook een 50% reductie in opnamedagen. Het aantal complicaties wordt bijna gehalveerd en 80% van de tijdig behandelde patiënten kan ook weer naar huis. Dit alles gerelateerd aan betere EQ-5D scores, een langere overlevingsduur en lagere kosten bij deze groep patiënten.

Het is de combinatie van een tijdige diagnose, een directe verwijzing én een electieve behandeling die het laaghangende fruit is voor een beter resultaat in patiënten met spinale metastasen.

Dit is in praktijk gebracht binnen de Spinale Metastase Poli van het UMCU, een initiatief van Jorrit Jan Verlaan en Nicolien Kasperts. Hierbij werken de afdeling orthopedie en radiotherapie intensief samen om deze patiëntengroep binnen de kortst mogelijke tijd de beste behandeling aan te bieden.

De afgelopen jaren is veel data verzameld die een A t/m D patiënt categorisering op basis van afname in kwaliteit van leven, en toename in ernst in pijn, instabiliteit en paralyse rechtvaardigt, waarbij groep D de slechtste scores heeft. Doel van de Spinale Metastase Poli is om te voorkomen dat patiënten in categorie D terecht komen. De methode die hiervoor gebruikt wordt is een combinatie van de NOMS (Neurologisch, Oncologisch, Mechanisch, Systemisch) classificering combineren met de informatie van verwijzer, anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel additioneel onderzoek om tot een behandelplan te komen. Verder kan verdere implementatie van geautomatiseerde CT – SINS (Spinal Instability Neoplastic Score) binnen de radiologie gecombineerd met specifieke klinische patiëntinformatie een aanwijzing geven over de urgentie tot behandeling.

Deze werkwijze heeft op klinisch, research en onderwijsgebied significante resultaten opgeleverd. Er is succes geboekt met een vermindering van 58% van categorie D patiënten en 35% vermindering in categorie C patiënten, welke naast een enorme winst in kwaliteit van leven voor de patiënten, een geschatte kostenbesparing van 1.9M heeft opgeleverd. De vele publicaties en continuïteit in de onderzoekslijn maken dat de MSD Outpatient Clinic een Centre of Excellence status heeft binnen de internationale community en wordt aangemerkt als gerenommeerd trainingscentrum.

Er was veel winst te behalen in het optimaliseren van de behandeling van de patiënten met metastasen in de wervelkolom. En de groep in Utrecht heeft laten zien dat met de multidisciplinaire samenwerking, een gedegen onderzoeks-setting en brede implementatie van de verkregen kennis, binnen 10 jaar significante verbeteringen mogelijk waren. Het is een mooi streven om de samenwerking over diverse centra in Nederland te intensiveren, zodat op korte termijn alle patiënten met deze pathologie in Nederland de meest optimale behandeling kunnen krijgen.

Link naar proefschrift Floris van Tol: https://fr-van-tol-phd-thesis.tiiny.site/

Gerelateerde producten.

BlackArmor® Pedikelschroef systeem

Pedikelschroef systeem bestaande uit niet-metallurgisch, radiolucent BlackArmor® materiaal, waardoor post-operatieve heldere visualisatie na een tumor resectie operatie en fusieoperatie mogelijk is.

BlackArmor® Pedikelschroef systeem

Meer nieuws.