Nieuws.

Nancy Lamerigts, 21-01-2022

Wat wil de patiënt met rugpijn?

Recent is er een klinische studie gepubliceerd in The Spine Journal die heeft onderzocht wat patiënten met rugpijn belangrijk vinden versus de veronderstellingen van hun behandelend arts.

Uitgangspunt van de studie was dat lage rugpijn moeilijk te diagnosticeren kan zijn, waardoor patiënten gefrustreerd en verward achter kunnen blijven na een medisch consult. Om die frustratie beter te begrijpen werd in kaart gebracht wat de redenen van patiënten met rugpijn zijn om een consult aan te vragen en dit te vergelijken met de veronderstellingen van geconsulteerde artsen waarom deze patiënten zorg vragen.

Dit werd onderzocht middels een prospectieve enquête studie in twee academische wervelkolomcentra, waar 419 patiënten met rugpijn en 198 artsen vrijwillig aan hebben deelgenomen. In deze enquête werd aan patiënten gevraagd om een score te geven aan de volgende items: (schaalverdeling 0 “niet belangrijk” tot 4 “extreem belangrijk”): verbetering van het pijnniveau, verbetering van het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, uitleg over de oorzaak van uw probleem, grondig lichamelijk onderzoek, diagnostisch onderzoek, medicatie, fysiotherapie, operatie. Aan de geconsulteerde artsen werd gevraagd om elk van deze punten te beoordelen “met betrekking tot het belang voor uw patiënten”.

Patiënten gaven aan dat de volgende items de belangrijkste waren (gemiddelde waarden): verklaring van de oorzaak van uw probleem (3.27), verbetering van de pijn (3.48) en verbetering van het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren (3.31). Patiënten gaven de laagste scores aan operatie (1,07) en medicatie (1,89). In het vergelijken van de gemiddelde waarden van scores van patiënten en scores van artsen waren er voor bepaalde items significante verschillen. In het bijzonder onderschatten artsen het belang van een verklaring van de oorzaak van het probleem (2,78-0,119 vs. 3,28-0,098, 95% BI) en werden diagnostische tests overgewaardeerd (2,64-0,120 vs. 2,30-0,147, 95% BI), evenals medicatie (2,38-0,118 vs. 1,89-0,143, 95% BI) en chirurgie (1,60-0,126 vs. 1,07-0,140, ​​95% BI).

De conclusie van de studie is dat patiënten niet zoveel belang hechten aan diagnostische tests, medicijnen en chirurgisch ingrijpen als de artsen veronderstelden. Artsen begrijpen dat rugpijnpatiënten verbetering willen in zowel pijn als functie, maar ze onderschatten het belang van een uitleg en verklaring voor de pijn.

What does the patient with back pain want? A comparison of patient preferences and physician assumptions. Matthew Smuck, Kevin Barrette, Agnes Martinez-Itha, Geoffrey Sultana, Patricia Zheng. The Spine Journal 22 (2022) 207−213

Meer nieuws.