Nieuws.

Nancy Lamerigts, 21-05-2021

Wordt het niet tijd voor de volledig endoscopische behandeling van rughernia’s?

Open lumbale microdiscectomie (OLMD) is momenteel nog de gouden standaardmethode voor discectomie; recente vooruitgang in endoscopische spinale chirurgie heeft de indicatiestelling voor de percutane endoscopische lumbale discectomie (PELD) doen toenemen.

Jarebi et al. (2021) heeft een studie gedaan naar de klinische resultaten en hersteltijd van 29 OLMD patiënten en 29 PELD patiënten (intralaminaire toegang), die een electieve ingreep ondergingen vanwege single level lumbale discus herniatie, gematched naar leeftijd, niveau en locatie van de HNP (centraal, paracentraal, ver-lateraal).

In beide groepen was er een significante afname van VAS been en VAS rug score postoperatief, maar de verschillen tussen de 2 groepen waren significant, met een grotere afname in VAS pijn scores voor de PELD groep, 1 dag en 3 maanden na de operatie. Na 12 en 24 maanden was er geen verschil tussen de groepen. In de ODI score was er geen significant verschil tussen de groepen. De opnameduur was significant korter voor de PELD groep. Ook was de tijd tot volledige werkhervatting van 4.5 week significant korter voor de PELD groep in vergelijking met de OLMD groep, die gemiddeld 6.5 week nodig had. Er waren geen significante verschillen wat betreft complicatie, re-herniatie of procedurele fouten tussen de groepen.

De auteurs concluderen dat zowel PELD- alsook OLMD-procedures gelijkwaardige, bevredigende resultaten kunnen opleveren. Echter, PELD heeft verschillende potentiële voordelen aangetoond, waaronder een sneller herstel en met name minder rugpijn in de vroege postoperatieve fase.

Voor wervelkolomchirurgen zijn fantastische hands-on trainingen op het gebied van volledig endoscopische chirurgie te volgen bij RIWOspine  https://www.riwospine.com/en/physicians/education/

Jarebi et al. The Spine J 2020 matched control PELD vs OLMD abstract

Meer nieuws.